ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA

Rozhlas a Televízia Slovenska sú mediálnym partnerom ocenenia Roma Spirit.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je slovenská verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Vznikla dňa 1. januára 2011 zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, ktoré dnes tvoria jej organizačné zložky.

Všetky aktuálne informácie nájdete na ich stránke www.rtvs.sk