Rádio Expres

Rádio Expres je komerčná rozhlasová stanica, jej prevádzkovateľom je spoločnosť D.Expres a. s.

Vysielanie začalo 31.decembra 1999 keďže do tohto dňa muselo podľa zákona rádio začať vysielať. Vysielanie v plnom rozsahu začalo v roku 2000. Formát rádia je Hot AC, cieľová skupina, ktorú sa rádio v prevažnej miere snaží osloviť sú poslucháči vo veku 20 až 40 rokov so stredným a vyšším vzdelaním. Rádio kladie dôraz na spravodajstvo a hudbu. Dominantnou zložkou spravodajstva sú okrem správ z domova a zo sveta, meteorologické správy. Dôležitou zložkou, ktorá rádiu vo veľkej miere pomáha, je dopravný servis.

Rádio terestriálne vysiela takmer výlučne cez sieť vysielačov príbuznej firmy Expres Net a. s. v súčasnosti ich má približne 31, reklamný priestor zabezpečuje firma Expres Media. Okrem celoplošnej reklamy vysiela aj regionálne spoty rozdelené do regiónov Bratislava, juh, Trenčín, Žilina, stred, Tatry a Východ. Takéto spoty sú lacnejšie a určené sú prevažne firmám, ktoré potrebujú osloviť najmä ľudí v danom regióne.

Väčšinu dňa tvorí vysielanie zostavené zo spravodajstva (každú hodinu, doprava každú polhodinu), moderátorských vstupov a hudby, rozdelené je do niekoľkých blokov, pričom každý blok robí iný moderátor. Vstupy sú v posledných mesiacoch orientované viac na zábavu. Súčasťou vysielania sú aj špecializované relácie ako hitparády.

Webová stránka: www.expres.sk