11. 09. 2017
(51/176)

Na nominovanie svojich favoritov na Roma Spirit 2017 ostáva už len týždeň!

Bratislava 8. 9. 2017, Tlačová správa

Roma Spirit už po deviaty raz vyzdvihne a upriami pozornosť verejnosti na fungujúce príklady pozitívnej praxe, ako zlepšovať postavenie, život Rómov a spolunažívanie s majoritou na Slovensku. Na prestížne ocenenia Roma Spirit 2017 je možné nominovať svojich favoritov do 15. septembra.

Na zasielanie nominácií na osobnosti, organizácie či aktivity, ktoré si zaslúžia ocenenie Roma Spirit, ostáva posledný týždeň: „Tešíme sa každej nominácii, pretože vďaka nim vieme o skvelých ľuďoch, aktivitách, prístupoch a riešeniach, ktoré zlepšujú život jednotlivcom i komunite a sú dôkazom, že dôstojný a plnohodnotný život pre každého je na dosah,“ hovorí Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), vyhlasovateľa Roma Spirit.

Nominovať svojich favoritov v siedmich kategóriách: Osobnosť, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Kultúra, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka, môže každý zaslaním nominačného formulára poštou, e-mailom alebo vyplnením online verzie priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk. „Nominácia je poďakovanie pre ľudí, ktorí sa venujú témam, ktoré iní odsudzujú a neveria v ich riešenia. Oni veria –  a ich presvedčenie a nádej v zlepšenie dokáže motivovať aj iných,“ vyhlásila novinárka a redaktorka Jarmila Vaňová. „Ako Rómovia potrebujeme cítiť, že aj iným záleží na súčasnej situácii a že v tom nie sme sami,“ dodala.

 Prijaté nominácie vyhodnotí Prípravný a organizačný výbor Roma Spirit 2017, v ktorom zasadnú zástupcovia vyhlasovateľov a partnerov 9. ročníka: autorka myšlienky Roma Spirit Ľubomíra Slušná – Franz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravazs, hudobník Vlado Sendrei, výskumníčka Zuzana Havírová, riaditeľka Dvojky Marta Gajdošíková, riaditeľka komunikačného oddelenia Slovenských elektrární Lívia Nogová, novinárka Jarmila Vaňová, sociologička Silvia Porubänová, výskumníčka Jarmila Lajčáková, riaditeľ OSF Ján Orlovský, moderátorka Rádia Expres Oľga Džupinková, bývalý laureát a poradca štátneho tajomníka MŠ SR Ján Hero a riaditeľka ACEC Magdaléna Rothová. Zo všetkých prijatých nominácií vyberie Prípravný a organizačný výbor tri v každej zo siedmich kategórií.

„Práca v rómskych témach sa málokedy stretá s verejným uznaním a docenením. Práve preto bolo ocenenie Roma Spirit pre mňa a našu organizáciu také cenné – dalo nám nádej, že našu prácu spoločnosť reflektuje, a odovzdalo potrebnú morálnu podporu v tom, aby sme v nej zotrvali aj naďalej,“ vyhlásila dvojnásobne nominovaná laureátka Roma Spirit 2016 Irena Bihariová. Dodala, že: „Roma Spirit je dnes v podstate jediný formát verejného spoločenského docenenia a podpory pre tých, ktorí svoj život zasväcujú jednej z najzložitejších spoločenských tém na Slovensku.“

9. ročník Roma Spirit 2017 vyvrcholí slávnostným vyhlásením laureátov ocenenia na galavečere 26. novembra 2017. Laureáta každej zo siedmich kategórií vyberie z 21 finálových nominácií medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z udeľovania prestížnych ocenení, už tradične, odvysiela verejnoprávna Dvojka RTVS.

Nad ocenením Roma Spirit 2017, ktoré sa teší veľkej úcte medzi Rómami aj v radoch Nerómov, prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Vyhlasovateľmi 9. ročníka Roma Spirit 2017 je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 

Štatistika

Ocenenia Roma Spirit sú udeľované od roku 2009. Za doterajších 8 rokov bolo nominovaných 959 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit si prevzalo už 47 laureátov. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.

www.romaspirit.sk

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

 

Online prihláška Roma Spirit 2017