29. 12. 2020
(103/176)

Krehké spomienky – Sanore myšľi

Predstavujeme vám fotografie z pripravovaného projektu Kovie leperibena (Krehké spomienky), ktorý zachytáva informácie z časov minulých i súčasných a vytvára priestor pre medzigeneračnú solidaritu a posilnenie sociálnej inklúzie seniorov.
Seniori – špecificky Rómovia, ľudia ohrození chudobou, či už dedičnou, sociálnou alebo inou, sa zvyčajne potykajú s vylúčením zo spoločnosti. Toto má za následok ďalšie obmedzené vnímanie týchto skupín, s prehlbujúcou sa bariérou diskriminácie, rasizmu alebo extrémizmu.

Našim cieľom je umelecky a ľudsky zachytiť pamäte seniorov z rómskej populácie, preživších oboch totalitných režimov minulého storočia – nacistického aj komunistického, ktorých počet rapídne ubúda. Projekt mapuje pamät národa, pamäť marginalizovaných komunít a špecificky marginalizovaných skupín.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

foto: ©Barbora Haviarová