12. 09. 2023
(166/178)

Bezbolestné vyšetrenie na rakovinu krčka maternice môže zachrániť život!

Rakovina krčka maternice sa zaraďuje u žien medzi štvrté najčastejšie nádorové ochorenie. Aj napriek tomu, že sa pravidelným skríningom môže zabrániť až deviatim z desiatich prípadov tohto ochorenia, zostáva rakovina krčka maternice jednou z hlavných príčin úmrtí žien na rakovinu na celom svete.

Aj napriek tomuto, že ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať prostredníctvom vakcinačných a skríningových programov, každý deň u nás ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom až každý tretí prípad sa pre neskorú diagnostiku končí smrťou.

Chcete pomôcť v boji proti rakovine krčka maternice?

 

Základom prevencie rakoviny krčka maternice je bezbolestné vyšetrenie steru krčka maternice. V ideálnom prípade je najlepšou prevenciou pravidelná návšteva gynekológia a dostupné očkovanie.

Na Slovensku má nárok na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice v rámci preventívnych gynekologických prehliadok každá žena vo veku od 23. do 64. rokov. Skríning pozostáva z bežného fyzikálneho vyšetrenia a onkocytologického steru. Na začiatku sa vykonáva raz ročne dva roky po sebe. Ak sú oba výsledky negatívne, v prehliadkach sa pokračuje každý tretí rok. So skríningom sa končí, keď žena dosiahne uvedenú hornú hranicu veku s podmienkou, aby minimálne posledné tri vyšetrenia boli v poriadku.

Príďte sa dať bezplatne otestovať!

 

Máte záujem o bezplatný skríning (otestovanie sa)? V utorok 19. septembra počas celého dňa sa bude môcť každá žena vo veku 19 až 64 rokov prísť bezplatne otestovať aj do kancelárie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v Spišskej Novej Vsi.

Počas celého dňa budú na záujemkyne čakať babice, ktoré rady poskytnú potrebné informácie a samotest. Bezbolestné jednoduché vyšetrenie, ktoré záujemkyňa bude môcť absolvovať priamo na mieste, dokáže zachytiť prítomnosť HPV vírusu, ktorý rakovinu krčka maternice spôsobuje.

Bezplatné samovyšetrenie (screening) je súčasťou osvetových aktivít, ktoré realizujú babice. Bezbolestné vyšetrenie dokáže zachytiť prítomnosť HPV vírusu u „zdravých žien“, ktorý rakovinu krčka maternice spôsobuje.

„Cieľom aktivít je upriamiť pozornosť žien na dôležitosť ženského zdravia, potrebu pravidelnej návštevy gynekológa a v neposlednom rade snaha predchádzať rakovine krčka maternice,“ vyjadrila Lucia Katreničová, koordinátorka babíc a programu Misia 1000.

Aktivity realizujeme vďaka spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá realizuje štúdiu PRESCRIP-TEC „Testovanie rakoviny krčka maternice.“  Cieľom projektu je prevencia a inovácia skríningu smerujúca k eliminácii rakoviny krčka maternice.