Association for Culture, Education and Communication (ACEC)

Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava
Slovak Republic

Bussines ID: 31 797 580

Tax ID: 202 169 7337

Registration number: VVS/1-900/90-15506-4

Bank contact: Tatra Banka, a. s.

International Bank Account Number: SK03 1100 0000 0029 2883 5813

Zapísané v registri Ministerstva vnútra SR
Právna forma – občianske združenie – výpis z registra