UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT

9.-19. jún, 2018

ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok realizoval unikátny vzdelávací program, ktorý je štruktúrovaný tak, aby poskytol študentom, ktorých štúdijným odborom je komunitné ošetrovateľstvo, bohatý úvod a prezentáciu našej krajiny Slovensko, kde sa predovšetkým osobitný dôraz kladie na rómsku komunitu. Študenti sa zúčastňujú prezentácií a diskusií so slovenskými / rómskymi hosťami s cieľom lepšie porozumieť kultúrnym, sociálnym a zdravotným problémom v rámci marginalizovaného rómskeho obyvateľstva na Slovensku, praktizujú ošetrovateľské zásahy v rámci znevýhodnených komunít a navyše plánujú a vyučujú prevenciu chorôb a zdravia v tejto komunite.

Spríjemnili sme im pobyt spoznávaním krás nášho malebného Slovenska – od Dunaja až po Vysoké Tatry, ale aj výlety do krásnych miest našich susedov – do Viedne a Krakova.

 

Deň 1, Viedeň

Na letisko Schwechat priletela skupina 14 študentov spolu s dvoma profesorkami Janet Reilleyovou a Rebeccou Hovarter z americkej Wisconsin Green Bay University, nedočkavých začať svoju vzrušujúcu cestu po celom Slovensku. A aká úžasná cesta nás čakala! Štúdijný pobyt sme zahájili večernou prehliadkou mesta Viedeň.

          

 

Deň 2, Bratislava

Deň začal prehliadkou Bratislavy, navštívili sme Staré mesto, Slavín a Devínský hrad.

Popoludňajší program pokračoval konferenciou na tému „Rómovia na Slovensku“. Skupinu privítala Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC a Michal Vašečka, sociológ so zameraním na problematiku etnického, rasového a migračného štúdia. Ľuboslava Pavelová, vysokoškolská pedagogička na UK v Nitre, nás oboznámila v rámci svojej prezentácie so zdravotníckym vzdelávacím systémom na Slovensku.

Bolo našou veľkou cťou privítať na konferencii významných hostí: H.E. Adama H. Sterlinga (veľvyslanca Spojených štátov v SR), Janu Illešovú (sekcia verejných záležitostí, veľvyslanectvo USA), Annu Debnárovú (Kresťania v meste), Matúša Čupku (kandidát na starostu Bratislavy časť Nové Mesto), Matúša Ferenčíka (Domov sv. Jána z Boha) a iných.

Zámocká reštaurácia s nádherným výhľadom na starú Bratislavu ponúkla svoje priestory na uvítaciu večeru a priestor pre ďalšie diskusie o rôznych témach a miestach, ktoré navštívime v nasledujúcich dňoch.

          

 

Deň 3, Bratislava

Druhý deň konferencie otvoril Michal Vašečka témou týkajúcou sa Rómov „Slovensko: názor sociológov“ s dôrazom na „každodenný život segregovaných Rómov“. Na tému „Slovenských Rómov a ich zdravia: Prehľad antropológov“ pokračovala Andrej Belák, ktorý v súčasnosti popri doktoranskom štúdiu v oblasti zdravotníctva na Univerzite v Groningene, si dokončuje PhD v sociálnej antropológii na Katedre všeobecnej antropológie UK v Prahe.

Konferenciu zavŕšil Tomáš Szalay úvodom do systému verejného zdravotníctva na Slovensku. Tomáš Szalay je konzultant a politický poradca s pätnásťročnou skúsenosťou v slovenskom zdravotníctve a viac ako dvanásťročnou praxou v zdravotníckych systémoch v prechodných a postkomunistických krajinách.

Po spoločnom obede, ktorý poskytol priestor pre otázky a odpovede na odprezentované témy, sme popoludní návštevili Domov Sv. Jána z Boha – útulok pre bezdomovcov, ktorý nám ponúkol prvé stretnutie so spoločensky znevýhodnenou komunitou. Na rovnakej adrese je umiestnená aj nemocnica pre ľudí v núdzi. Študenti sprevádzaný Matúšom Ferienčíkom, riaditeľom Domova Sv. Jána z Boha, Annou Debnárovou a ďalšími dorovoľníkmi sa oboznámili s poslaním a výkonom oboch zariadení a stretli sa s klientmi. Navštívili a poskytli sme potrebnú pomoc ľuďom, bezdomovcom žijúcim v Zátiší.

                         

 

Deň 4, Skalica

Návšteva Skalice prebehla vďaka spolupráci so Zuzanou Havírovou, ktorá sa problematike vylúčených rómskych komunít venuje už takmer 15 rokov. Je autorkou pilotného kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách.

Stredná zdravotnícka škola v Skalici, ktorej riaditeľkou je Ľudmila Bábiková, otvorila brány pre návštevu svojich amerických “kolegov”. Študenti mali možnosť porovnať rozdiely v školských systémoch svojich dvoch krajín, vymieňať si skúsenosti a vedomosti a vidieť triedne ukážky ošetrovateľstva realizované mladšími študentmi pod dohľadom učiteľov. Dôležitou súčasťou praktických štúdií pre študentov UWGB bola výučba na témy Zdravotnej prevencie.

Popoludné sme sa presunuli do denného centra pre seniorov na stretnutie so staršími ľuďmi, kde vďaka Gabriele Patkovej, vedúcej oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravia na Mestskom úrade v Skalici, nás privítalo 40 seniorov, ktorí mali veľký záujem o zdieľanie skúseností a životnej múdrosti a predovšetkým o meranie krvného tlaku a cukru.

          

 

Deň 5, Košice

Dopoludňajší presun vlakom do Košíc si študenti skrátili vypracovávaním domácich úloh. Po príchode do Košíc bolo hlavným poslaním dňa navštíviť a preskúmať Luník IX, známu mestskú časť Košice s najvyššou hustotou rómskej populácie na Slovensku. Súčasťou návštevy bolo aj neďaleká rómska osada Mašličkovo.

Po stretnutí so starostom Luníku IX. Marcelom Šaňom a koordinátorom asistentov osvety zdravia z národného projektu Zdravé regióny Rudolfom Rusňákom mali študenti možnosť sledovať prácu zdravotníckych mediátorov z okolitých lokalít a komunikovať s miestnymi občanmi. Najvďačnejšie boli deti, ktoré boli nadšené pripravovanými hrami a tým priniesli ohromnú ​​radosť aj našim študentom. Študenti tu prednášali o zdravom jedle, kreslili si s deťmi na chodník kriedou ovocie a zeleninu, a rozprávali deťom, aké vitamíny tieto obsahujú.

          

 

Deň 6, Chminianske Jakubovany / Kežmarok

Návšteva rómskej osady v Chminianských Jakubovanoch dal ďalší dôležitý pohľad na životný štýl a návyky rómskych občanov žijúcich na Slovensku. Koordinátor osvety zdravia Tomáš Sivák spolu s ďalšímí asistentmi pripravili množstvo aktivít s deťmi na tému zdravie.

Neskôr rozdelení do dvoch skupín študenti navštívili Základnú školu s pani riaditeľkou Julianou Perečinskou a Špeciálnu základnú školu Chminianske Jakubovany. Vzdelávacie aktivity študenti zamerali predovšetkým na hygienu zubov. Na špeciálnej základnej škole prebehla prednáška na tému antikoncepcie.

Poobedňajší program pokračoval návštevou nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, kde nás privítal Viktor Halíř, riaditeľ nemocnice, a sprevádzala nás Jana Bartková, zástupkyňa riaditeľa a vedúca zdravotná sestra. Pokiaľ ide o rómsku otázku, je potrebné poznamenať, že v Kežmarku je väčšina občanov integrovaná do spoločnosti a žijú v rôznych častiach mesta.

Deň sme zavŕšili ochutnávkou tradičného jedla v príjemnej atmosfére s krbom a za rytmu živej rómskej hudby v reštaurácii Zbojnícka Koliba.

          

 

Deň 7, Lomnička

Osobitou skúsenosťami s klientmi u nich doma bola návšteva rómskej osady v Lomničke. Po privítaní u starostky a primátorky mesta Lomnička Márie Oračkovej, mali študenti možnosť navštíviť miestnych obyvateľov a ich domovov v sprievode Anny Dunkovej, koordinátorky národného projektu Zdravé region a Marcely Kroščenkovej, asistentky osvety zdravia.

Návšteva Komunitného centra priniesla ďalšiu časť aktivít zameraných na deti. Miestne komunitné centrum zameriava svoju činnosť na meranie krvného tlaku, vyhľadávanie kontaktov na špecialistov a lekárov pre rómsku komunitu a váženie novorodencov. K dispozícii je aj charita, ktorá ponúka oblečenie a iné potrebné veci pre ľudí v núdzi.

Popoludňajší program bol vyhradený na prehliadku a objavovanie krás Vysokých Tatier.

          

 

Deň 8, Huncovce

Slovenskú časť študijného pobytu sme zavŕšili návštevou poslednej rómskej osady v Huncovciach – lokalite, kde je nedostatok pitnej vody pre obyvateľov. Vďaka Ondrejovi Pompovi, koordinátorovi národného projektu Zdravé regióny a súčasným asistentom osvety zdravia Márii Peštovej, Lenke Polhošovej, Milanovi Polhošovi a Dáši Horváthovej, sa prekonala počiatočná bariéra na strane miestnych obyvateľov a študenti mohli poskytnúť zdravotné intervencie tým, ktorí to potrebovali. Ako inak, najviac nadšené boli deti, ktoré sa tešili a hrali so študentmi.

Popoludní sa skupina premiestnila do Pienin – najmenšieho zo slovenských národných parkov, ale pokiaľ ide o jeho krásu, v žiadnom prípade nezaostáva. Leží na hranici s Poľskom a turisticky zaujímavou atrakciou je tu predovšetkým splavovanie na pltiach po rieke Dunajec, ktorú sme si nenechali ujsť ani my! Po vzrušujúcom zážitku naša spoločná cesta končila. Tím ACEC ukončil svoju časť dobrodružného výletu a americkí študenti pokračovali už sami do poľského Krakova.

          

 

Deň 9, Krakov

Prehliadka Osvienčimu-Birkenau ako jednej z najznámejších ľudských pamätníkov moderného veku, ktorá ponúka dobre zaokrúhlený základ o histórii samotného tábora, o zaobchádzaní s väzňami a o všeobecnejších hrôzach holokaustu je pre mnohých návštevníkov Krakova skutočnou nevyhnutnosťou. Aj pre našich študentov to bola nepochybne náročná pripomienka na hrôzy nacistického režimu, ťažký zážitok, konfrontačný. Pretože niektoré miesta navštívite pre ich krásu, niektoré pre svoj kultový status. A iné – iné navštívite preto, pretože by sa na ne nemalo nikdy zabudnúť.

 

Pre tím ACEC bolo nesmiernym potešením privítať UWGB na ich navšteve Slovenska. Veľmi oceňujeme, že študenti si vybrali našu krajinu pre svoj študijný pobyt, a že majú opakovane záujem spoznávať slovenskú kultúru a stretnúť sa s tými, ktorí potrebujú pomoc nás všetkých.

Ďakujeme.