Pozdrav pre Bielorusko

Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky...

UWGB – Study Outboard

UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT 9.-19. jún, 2018 ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok ...

EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov. ...

Sendreiovci le Orchestroha

Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt ...

Spoločne za lepšie zdravie

Spoločne za lepšie zdravie je medzinárodný inovatívny projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov rómskych ...

Roma Spirit

Od roku 2009 sa uskutočňuje udeľovanie ocenení Gypsy Spirit pre mimovládne organizácie, firmy a jednotlivcov za ich prácu s rómskou ...

Rómovia pre spoločnosť

Projekt Rómovia pre spoločnosť sme začali realizovať v roku 2002. Cieľom projektu bolo vyvolať zmenu postoja Rómov - obyvateľov osád, ...