Späť na projekty
2015 / Kultúra

Sendreiovci le Orchestroha

Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt spája 35 koncertných majstrov Štátneho komorného orchestra Žilina so 6 renomovanými hudobníkmi Sendreiovcami na čele s unikátnou vokalistkou Janou Sendreiovou a doplnený detským vokálnym zborom Čercheňora (prevažne rómskych detí zo znevýhodneného prostredia). Spojenie špičkových hudobných telies vytvorí intenzívne stretnutie plné hudby, krásy a energie v v koncertnej dĺžke v dramaturgii a aranžmánoch Slavomíra Solovica. Plánované je vystúpenie na festivale Pohoda ako aj vystúpenia ostatných letných festivaloch a v rámci slávnostného oceňovania Roma Spirit 2015. Spájanie kultúr a žánrov približuje rozličné kultúry širokému publiku a zároveň prispieva prostredníctvom akceptácie v kultúrnej oblasti k šíreniu tolerancie a porozumenia aj v iných oblastiach spolužitia majority a rómskej menšiny.

Sendreiovci a Čerchenora spolu na pódiu

Hudobná dramaturgia vychádza z formy barokového útvaru concerta grossa, kde sa malé inštrumentálne zoskupenie strieda s veľkým telesom. Pri výbere hudobných skladieb  a samotnej kompozícii vychádza hudobný dramaturg, Slavomír Solovic,  z rómskeho folklóru. Použitím jeho špecifických tém a textúr prepracovaných do modernej orchestrálnej podoby a vkladaním súčasných rytmov, kadencií a harmónií vznikne priestor na využitie štýlového, zvukového, dynamického a farebného kontrastu medzi malým tradičným zoskupením nástrojov obsadeným rómskymi muzikantami (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri – 35 – 40. (concerto grosso). 
Obe skupiny sa navzájom ovplyvňujú – živelnosť a drive sa prenesie do partov a rustikálneho výrazu orchestrálneho telesa a naopak kultivovanosť a disciplína do tradičnej rómskeho hudby. Atmosféru doplní detský vokálny zbor Čercheňora v zostave 35 detí. Symbióza troch hudobných telies vytvorí unikátnu hudobnú fúziu, kde sa prvky z oboch hudobných oblastí (vážnej hudby a rómskeho folklóru) spoja do jednotného citlivo vyváženého diela.

Veríme, že spojenie živelnosti rómskeho folklóru a nekompromisnosti a dôslednosti vážnej hudby, prinesie tisícom poslucháčov mnoho radosti a inšpirácie do každodenného života počas živých vystúpení aj vďaka audiovizuálnym záznamom doma i v zahraničí.

Štátny Komorný Orchester Žilina (v zahraničí používa oficiálny názov Slovak Sinfonietta) vznikol roku 1974 ako jediný orchester “mozartovského typu” na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe. Orchester uskutočnil už vyše 2800 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.

Zloženie orchestra (40 hudobníkov): prvé husle (6x), druhé husle (6x), violy (4x), violončelá (5x) a kontrabasy (2x), flauta (2x), hoboj (1x), clarinet (1x), fagot (1x), trubky (2x), lesný roh (3x), trombone (2x), tuba (1x), harfa (1x) a perkusie a bicie nástroje (3 hráči).

Sendreiovci je skupina, ktorá vznikla v roku 1997 a odvtedy účinkovala na množstve festivalov a koncertov na Slovensku aj v zahraničí. Hudobníci okolo Vlada Sendreia sa snažia zachovať pôvodnú Rómsku pieseň pre nasledujúce generácie a šíriť a propagovať rómsky folklór aj medzi majoritnú spoločnosť. Skupina je aj doprovodnou kapelou známeho rómskeho tanečného súboru Romani Luluďi z Kokavy nad Rimavicou. Kokavčania sa aktívne zapájajú do práce kultúrno – výchovného občianskeho združenia Láčho Drom a z ich dielne už vyšlo množstvo projektov na zachovanie Rómskej kultúrnej tradície. K významným počinom kapely patria vstúpenia v Carnegie hall a drom a spolupráca na hudbe k holywoodskemu filmu Sherlock Holmes.

Sendreiovci zloženie: kontrabas, husle, klarinet, harmonika, cimbál a dva vokály (mužský a ženský).

Čercheňora je alternatívny program vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Projekt Čercheňora vznikol v roku 2005 a vzhľadom k pozitívnym výsledkom sa v jeho realizácii a systematickej príprave detí pokračovalo. Praktickým dôkazom úspešnosti a udržateľnosti sú úspechy detí a pedagógov počas ostatných desiatich rokov. Vzdelávanie absolvovalo spolu viac ako 300 detí. V súčasnosti navštevuje odbornú prípravu 62 detí.

Prostredníctvom programu hudobnej výchovy vytvárame priestor na zmysluplné mimoškolské aktivity, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál detí a mládeže z lokalít rómskych osád. Najtalentovanešie z detí zo všetkých lokalít, v ktorých sa projekt realizuje, sú členmi vokálneho zboru Čercheňora (Hviezdičky). Reprezentatívny spevácky zbor Čercheňora sa skladá z 35-40 detí s najvýraznejším talentom vo veku od 5 do 17 rokov.

 

Okrem pravidelnej systematickej výučby deti absolvovali workshop v spolupráci s Univerzitou vo Wisconsine, nahrali a vydali CD Čercheňora, vystúpili na desiatkach domácich aj zahraničných podujatí a festivalov v sprievode rómskych aj nerómskych umelcov a hudobníkov (Ida Kelarová, Dan Bárta, Sendreiovci, Anton Popovič, Ján Kuric, Peter Lipa a iní).

Spievajúci zbor Čercheňora

Slavomír Solovic je hudobný skladateľ, producent, režisér a aranžér. Ako producent spolupracoval s mnohými slovenskými a českými hudobníkmi (Richard Müller, Kryštof, Zdenka Predná, Iva Fruhlingová atď.). Pravidelne spolupracuje so slovenskými i českými divadelnými scénami ako napríklad Slovenské národné divadlo, Astorka, Hadivadlo Brno, Národné divadlo Brno, Divadlo A. Bagara v Nitre, divadlo Aréna, Štúdio L+S, Slovenské komorné divadlo atď. Je autorom hudby k filmom Ondreja Rudavského, k seriálom Mesto tieňov, Ako som prežil, Kriminálka Anděl, k filmom Bratislava Film, Ticho, Pôvod sveta atď. Podieľal sa na hudobnej réžii slovenskej verzie filmov z dielne Disney a Pixar. Od roku 2000 vytvoril v tandeme Solovic-Klimáček päť opier – Cirostratus (Opera v boeingu);

Hudobný skladateľ Slavomír Solovic

Hippocampus (2004; finalista projektu Genesis Opera Project nadácie Genesis v Londýne; suita z tejto opery bola tiež uvedená na Biennale Musica di Venezia v Benátkach a libreto z opery bolo uvádzané ako divadelná hra v divadle GUnaGU), Aaron Black, Alica v pekle, Haydn večeria s Mozartom (2012).

Fotogaléria: