Ďakujeme, že zvažujete možnosť podporiť naše úsilie!

Všetky naše projekty sa uskutočnili a môžu sa uskutočňovať iba vďaka podpore sponzorov, spolupracujúcim partnerom, poradnému výboru a usilovnému tímu Asociácie. Ak máte  i Vy chuť podporiť naše aktivity a projekty, môžete tak urobiť prostredníctvom finančného alebo sponzorského daru, partnerskou participáciou, asignáciou dane, či inou formou partnerstva a podpory.

Ak by ste sa radi dozvedeli o nás a našich jedinečných programoch a projektoch viac informácií, neváhajte nás kontaktovať:

Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo námestie 2
811 03 Bratislava
office@acec.sk
00421 948 108 730

Ďakujeme za prejavenú dôveru. Veríme, že aj Vaša podpora prinesie nové priateľstvá, silné emócie i úsmev, vďaka ktorým sa svet stane o čosi lepšie miesto pre život!

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ:
1. Priamym vkladom na samostatný účet

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

SWIFT kód: TATRSKBX

Číslo účtu v IBAN formáte: SK03 1100 0000 0029 2883 5813

2. Partnerskou spoluprácou dobrovoľníkov a podnikateľských subjektov v rôznych oblastiach

Úprimne si vážime našich parnterov a dlhodobo úspešné spolupráce. Ďakujeme, že sa podujali s nami vykročiť na nové neprebádané územia a nebáli sa otvoriť ani chúlostivé témy.

Vítame nové partnerstvá a podporu, ktorá nám umožní zachovať kontinuitu a pokračovať v dlhodobo realizovaných projektoch, ale tie, vďaka ktorým sa môžeme pustiť do nových aktivít.

Ktoré si vyberiete Vy?

3. Asignáciou časti dane fyzickej alebo právnickej osoby

Veľmi pekne ďakujeme za podporu nášmu úsiliu asignáciou 2% (3%) z Vami zaplatenej dane. Darované prostriedky z asignácie dane využívame výhradne na financovanie našich programov a projektov.

Údaje na poukázanie 2%:

Názov: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Adresa: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31 797 580

Vyplnené tlačivá pošlite, prosím, najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad.

TLAČIVO:

Za poukázanie % z Vašich daní Vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov. Za prejavenú dôveru, vyžrebujeme 10 z vás, ktorí získajú 2 VIP vstupy na 10. ročník slávnostného oceňovania (vrátane ubytovania a cestovného).

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS!
“Veľké veci nevznikajú z náhleho impulzu, ale z množstva malých vecí pospájaných dohromady.”
– Vincent Van Gogh