Ďakujeme Vám!

Takmer 20 rokov napĺňa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) svoje poslanie ...