Zdravotná asistentka

Hľadáme do projektu uchádzačky na pozíciu Zdravotná asistentka. Vybrané úchádzačky budú vykonávať činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Hľadáme posilu do tímu pre projekt v oblasti zdravotnej mediácie a rannej starostlivosti. Hlavným cieľom projektu je realizácia aktivít zameraných na zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít a zdravý rannom vývoji dieťaťa. Zámerom je posilnenie občianskeho aktivizmu na lokálnej úrovni prostredníctvom priameho zapojenia cieľovej skupiny. Osobitým cieľom projektu je zvyšovanie osobnej kompetencie jednotlivcov a zvyšovanie pripravenosti na vstup na trh práce. Realizácia aktivít je primárne v spádovej oblasti Spišská Nová Ves.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

 • Miesto realizácie: oblasť Spišská Nová Ves (lokality: Rudňany, Markušovce, Smižany, Hrabušice, Spišská Nová Ves)
 • Miesto pobytu uchádzača v mieste realizácie projektu je podmienkou

Vzdelanie:

 • ukončená povinná školská dochádzka – podmienkou
 • nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie
 • vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – výhodou

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienkou
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky, nárečie) – podmienkou

Skúsenosti:

 • nie sú potrebné predchádzajúce pracovné skúsenosti
 • skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite (v mieste bydliska) – výhodou
 • terénna práca v oblasti podpory zdravia, sociálnej práce alebo skúsenosti s výkonom pomáhajúcich profesií – výhodou

Čo očakávame:

 • vzťah ku komunite a chuť pomôcť jednotlivcom i komunite
 • akceptácia a rešpekt miestnej komunity – výhodou
 • vzťah k deťom
 • chuť učiť sa
 • spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť
 • bezúhonnosť

Čo ponúkame:

 • realizáciu projektu a aktivít priamo v mieste Vášho bydliska
 • byť súčasťou projektu, ktorý má zmysel a prináša výsledky
 • pravidelné kvalitné na mieru pripravené vzdelávanie
 • možnosť získať príspevok na výkon dobrovoľníckej činnosti až do výšky 130 eur mesačne
 • možnosť získať pracovný pomer

Kontakt:

 • mentorka projektu: Lucia Katreničová
 • e-mail: katrenicova@acec.sk
 • tel.: 0910 903 248

 

Výberové stretnutie sa bude konať priamo vo vybraných lokalitách (miestach realizácie projektu). Termín výberového stretnutia vopred oznámime. Uchádzačov o pozíciu budeme kontaktovať telefonicky.

     stiahnuť pracovnú ponuku v pdf.

     dotazník pre uchádzača v pdf.