Vlakový asistent / asistentka

Hľadáme do projektu uchádzačov na pozíciu Vlakový asistent / asistentka. Vybraní uchádzači budú vykonávať činnosť formou dobrovoľníckej služby. Realizácia aktivít je primárne v spádovej oblasti Popradu a Kežmarku.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie občianskeho aktivizmu na lokálnej úrovni prostredníctvom priameho zapojenia cieľovej skupiny, realizácia aktivít zameraných na znižovanie a prevenciu kolíznych situácií a skvalitňovanie medzikultúrnych vzťahov. Osobitým cieľom projektu je zvyšovanie osobnej kompetencie jednotlivcov a rozvoj modelu potencionálneho zamestnávania u nízko kvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

 • Miesto realizácie: okolie Poprad – Kežmarok (obce: Lomnička, Podhorany, Krížová Ves, Veľká Lomnica, Huncovce, Podolínec, Hniezdne, Stará Lubovňa, Poprad, Kežmarok, a iné.)
 • Miesto pobytu uchádzača v mieste realizácie projektu je podmienkou

Vzdelanie:

 • ukončená povinná školská dochádzka – podmienkou
 • nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie
 • vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – výhodou

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienkou
 • znalosť rómskeho jazyka – podmienkou

Skúsenosti:

 • nie sú potrebné predchádzajúce pracovné skúsenosti
 • skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite (v mieste bydliska) – výhodou
 • terénna práca v oblasti podpory zdravia, sociálnej práce alebo skúsenosti s výkonom pomáhajúcich profesií – výhodou

Čo očakávame:

 • vzťah ku komunite a chuť pomôcť jednotlivcom i komunite
 • akceptácia a rešpekt miestnej komunity výhodou
 • chuť učiť sa
 • spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť
 • bezúhonnosť

Čo ponúkame:

 • realizáciu projektu a aktivít priamo v mieste Vášho bydliska
 • byť súčasťou projektu, ktorý má zmysel a prináša výsledky
 • pravidelné kvalitné na mieru ušité vzdelávanie
 • možnosť získať príspevok na výkon dobrovoľníckej činnosti až do výšky 150 eur mesačne
 • možnosť získať pracovný pomer

Kontakt:

 • koordinátor projektu, tel: 0948 828 332

 

V prípade záujmu o účasť, prosíme, kontaktuje koordinátora projektu, tel.: 0948 828 332.
Alebo zašlite životopis a referencie / odporúčania na office@acec.sk s predmetom emailu: „Vlakový asistent“ alebo poštou na Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava.

Termín a miesto výberového stretnutia vopred oznámime. Uchádzačov o pozíciu budeme kontaktovať telefonicky.

     stiahnuť pracovnú ponuku v pdf.

     dotazník pre uchádzača v pdf.