Všetky naše projekty sa uskutočnili a môžu sa uskutočňovať vďaka usilovnému tímu Asociácie. Ak máte i Vy chuť realizovať projekty a aktivity, ktoré dávajú zmysel a prinášajú výsledky, pridajte sa k nám! Môžete pracovať v kancelárii v Starom Meste, či v rámci Slovenska v rámci našich projektov.

Pri prijímaní do zamestnania uplatňujeme zásadu rovnosti príležitosti a vylučujeme akúkoľvek formu diskriminácie.

Dajte nám o sebe vedieť! Pošlite nám informácie o Vás, Vašej motivácii a očakávaniach! Kontaktný e-mail je office@acec.sk.

Projektový manažér / manažérka

Hľadáme do tímu v kancelárii v Bratislave posilu projektového manažéra / manažérky najmä pre oblasť sociálnej integrácie.

Koordinátor / koordinátorka projektu – pre spádovú oblasť Poprad / Kežmarok

Hľadáme posilu do tímu pre projekt v oblasti sociálnej integrácie. Realizácia aktivít je v spádovej oblasti Popradu a Kežmarku.

Mentorka – spádová oblasť Spišská Nová Ves

Hľadáme posilu do tímu pre projekt v oblasti zdravotnej mediácie a rannej starostlivosti. Realizácia aktivít je primárne je v spádovej oblasti Spišská Nová Ves.

Poriadkový asistent / asistentka

Hľadáme do projektu uchádzačov na pozíciu Poriadkový asistent / asistentka. Vybraný uchádzači budú vykonávať činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Zdravotná asistentka

Hľadáme do projektu uchádzačky na pozíciu Zdravotná asistentka. Vybrané uchádzačky budú vykonávať činnosť formou dobrovoľníckej služby.