Michaela Miháliková

Michaela Miháliková získala magisterský titul v odbore sociálne služby a poradenstvo so zameraním na sociálne a misijné služby pre rómske komunity. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako mediálna poradkyňa a hovorkyňa. Pripravovala komunikačné materiály, organizovala podujatia a priamo komunikovala s médiami. Má skúsenosti s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, s PR a práce s verejnou mienkou, ako aj s riadením malých tímov.

V ACEC pracuje od roku 2020. Zodpovedá za realizáciu projektu oceňovania Roma Spirit a je kontaktnou osobou pre médiá.