Magdaléna Rothová

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.

V roku 2014 začala pracovať ako riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Absolvovala školenia pre asistentov osvety zdravia a venovala sa zdravotnej osvete v znevýhodnených komunitách. Ako riaditeľka za  svoje pôsobenie zrealizovala a riadila množstvo úspešných projektov na Slovensku i v zahraničí. Vedie, motivuje a zabezpečuje odborný rozvoj, tvorí marketingovú a obchodnú stratégiu a jej implementáciu. Je aj senior lektorkou v Platforme na podporu zdravia znévyhodnených skupín a podieľa sa na tréningoch Asisentov osvety zdravia.

V súčasnosti sa už dva roky naplno venuje projektu Roma Spirit a projektom zdravotnej osvety pre sociálne vylúčené skupiny Together for better Health, Luník IX, a  Zdravé komunity.