Magdaléna Rothová

Magdaléna Rothová je manažérkou s viac ako 20-ročnými preukázateľnými skúsenosťami, ktoré nadobudla v súkromnom aj mimovládnom sektore. Má bohaté skúsenosti s budovaním tímov, vedením projektov, či marketingom a komunikáciou. Má početné skúsenosti s implementáciou regionálnych, národných a medzinárodných aktivít a programov, od myšlienky po realizáciu, ktoré prinášajú výsledky.

Má vyštudovanú Marketingovú komunikáciu na UCM v Trnave a je akreditovanou mediátorkou MS SR. Má niekoľko rokov aktívnych skúseností ako lektorka. V súčasnosti pôsobí aj ako výkonná tajomníčka Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín. V ACEC pôsobí od roku 2014.