Ľuboslava Riapošová

Je absolventkou Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU, 2011) v  odbore verejná politika a Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v odbore politológia (BISLA, 2010). Počas svojho štúdia v Bratislave stážovala v prezidentskej kampani a neskôr sa ako dobrovoľníčka podieľala na príprave Stredoeurópskeho fóra.

Pred nástupom do ACEC strávila dva a pol roka v slovenskej pobočke medzinárodnej mimovládnej organizácie Transparency International, ako projektová koordinátorka a vedúca kancelárie. Bola zapojená do všetkých fáz riadenia projektov, vrátane finančného riadenia a komunikácie a podávania správ donorom.

Od apríla 2015 Ľuboslava pracovala ako Senior Project Manager v Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Jej povinnosti zahŕňali, okrem iného, riadenie a realizáciu projektov, event manažment a písanie grantov. Všetky projekty, do ktorých bola zapojená, sa zameriavali na zlepšenie zdravia a životných podmienok sociálne znevýhodnených komunít.

Práca s ľuďmi, ktorí sa priamo podieľajú na zlepšovaní zdravia obyvateľov znevýhodnených rómskych komunít na Slovensku sa stala jednou z jej skutočných vášní. Momentálne spolupracuje s ACEC ako externá expertka a PR Manažérka Zdravé komunity, n.o.