Jana Michaleková

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dlho sa venovala mládežníckej politike, bola generálnym sekretárom v Novej Generácií. Mala na starosti komunikáciu s partnermi, organizovanie eventov a evidovanie nových členov. Štyri roky stála po boku poslanca NR SR ako jeho asistentka. Práve tu sa zdokonalila v komunikácii s novinármi, organizáciami i verejnosťou. Stála pri celom budovaní strany Šanca a zastávala funkciu tajomníka Ústrednej kancelárie.

Od doby čo písala svoju diplomovú prácu o financovaní organizácií tretieho sektora vždy túžila byť súčasťou takejto organizácie, dopomôcť k dosahovaniu verejnoprospešných cieľov. Absolvovala školenie pre mladých politikov a rómskych aktivistov. V Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikácia (ACEC) pracuje na pozícii projektovej manažérky.