Barbora Haviarová

Barbora Haviarová je fotografka a autorka videí, so znalosťami v grafickom dizajne.

Vyštudovala  odbor Fotografia a nové médiá na VŠVU v Bratislave a vystavovala na sólových aj skupinových výstavách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bola šéfredaktorkou Národnou cenou za dizajn oceneného časopisu o umení Port No. 21 a zakladajúcou členkou oz PHOTOPORT.

Jej bohaté fotografické skúsenosti zahŕňajú fotenie divadelných hier, módnu fotografiu, portréty jednotlivcov aj skupín, reportáže, dokument atď. V ACEC pôsobí od roku 2014.