Rainer Franz

Pán Franz je držiteľom titulu Master of Business Administration z univerzity Notre-Dame, USA a Master of Arts z viedenskej univerzity. Získal doktorát z ekonómie a Business Administration na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Pán Franz v súčasnej dobe pracuje ako člen správnej rady Flick Privatstiftung a člen dozornej rady Allianz Bank Bulharsko.

Profesijná  kariéra p. Franza bola veľmi plodná. Pôsobil ako prvý námestník predsedu správnej rady a člen správnej rady Raiffeisen Bank Aval. Pracoval tiež ako vedúci  Group Transformation Office & Executive Development pre Raiffeisen Bank International AG až do 10. júna 2010.

Predtým, než pán Franz zastával funkciu člena predstavenstva spoločnosti Raiffeisen Bank International AG, od 1. januára 2003 do 10. júna 2010 , bol zodpovedný za chod Centra pre regionálne karty a prípravu.

V roku 2007, bol pán Franz zvolený ako poradca predsedu predstavenstva Raiffeisen Bank Aval. Pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa Tatra banka a.s. Bratislave od roku 1990. Bol generálnym riaditeľom, predsedom dozornej rady spoločnosti Tatra Banka a.s. a slúžil tiež ako predseda predstavenstva Tatra Banka, a.s. od roku 1997 do 30. júna 2012.

Pán Franz zastával funkciu viceprezidenta Chase Manhattan Bank, s úlohami v New Yorku, Tokiu, Hongkongu a Manile od roku 1972, a on tiež pre banky banky Frankfurt / Main ako Branch Manager s úlohami v Singapure a Hong Kongu od roku 1979 a v Commercial Bank of Greece, Frankfurte nad Mohanom a ako generálny riaditeľ od roku 1986.

Bol prvým podpredseda predstavenstva DPH Raiffeisen Bank Aval od 16. novembra 2009 do novembra 2010.