Projekt Misia 1000 je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. Prostredníctvom babíc, asistentiek osvety zdravia, budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po ich prepustení, a posilňujeme vzájomné vzťahy medzi komunitami.

Projekt MISIA 1000 je realizáciou zdravotnej mediácie v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, ktorý sa zameriava na kľúčových 1000 dní od počatia dieťata. Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené babice. Babice, samé pochádzajú z komunity, šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.