06. 06. 2021
(112/176)

Krehké spomienky – Kovie leperibena

Pomaly sa lúčime s poslednými pamätníkmi oboch totalitných režimov, nacistického a komunistického, a  pamätníkov zmien, ktoré do spoločnosti priniesla nežná revolúcia.

Aj preto sa opätovne púšťame do terénu vyhľadať a osloviť seniorov v rómskych komunít, ktorí sa narodili pred rokom 1945. Už po druhýkrát sa púšťame do vytvorenia novej série fotografií podporených hovoreným slovom a tak priniesť hodnoverné, slovom nezdeformované, čisté a neprikrášlené svedectvo o osudoch ľudí i samotného Slovenska.

Našim cieľom je tvorba umeleckých portrétov dokumentujúcich neskreslený obraz starnúceho človeka v jeho autentickom prostredí.  Povzbudila nás realizácia prvej série v minulom roku. Zaznamenanie krehkých, často útržkovitých a nesúrodých, spomienok z časov minulých i súčasných zvečňuje obraz starého človeka, Rómky a Rómov, v ich autentickom prostredí.

Obrazovú prílohu bude tvoriť fotografka Mgr. Art. Barbora Haviarová, dlhoročná šéfredaktorka fotografického časopisu, nositeľka Národnej ceny za dizajn, posledných 6 rokov intenzívne tvorí aj v prostredí MRK. Farebný portrét bude zasadený do prirodzeného prostredia. Fotografie budú sprevádzané textami z rozhovorov, ktoré budú obsahovať vlastné slová toho ktorého pamätníka a týmto spôsobom vysoko podporia celý dojem.

Okrem umeleckej hodnoty, projekt Krehké spomienky, vytvára priestor pre medzigeneračnú solidaritu a posilnenie sociálnej inklúzie seniorov. V nemalom rozmere vytvára priestor pre upriamenie pozornosti na najmenej viditeľných členov našej spoločnosti.

Projekt Krehké spomienky – Kovie leperibena je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.