19. 02. 2019
(71/171)

Kino na cestách sa zastavilo v Trnave

V sobotu 15. septembra 2018 sme s Kinom na cestách dorazili do Trnavy. Bola to jednodňová akcia, ktorá sa uskutočnila na ihrisku pri Mama Klube na Limbovej ulici č. 1. Vďaka skvelej spolupráci s KC Koburgovo a podporou Mesta Trnava.

Cieľom projektu Kino na cestách je sprístupnenie kultúrnych formátov pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, prevažne pre marginalizované rómske komunity.

        

Počas príprav premietania, mali deti a mládež k dispozícii ceruzky, papiere na kreslenie, omaľovanky, kriedy, knihy a pod. Témou hier pre menšie deti boli najmä hygiena a zdravá výživa. Pracovníci Cetra Koburgovo a dobrovoľníci pod vedením Juraja Štofeja, s ktorými sme úzko spolupracovali na tomto projekte, zabezpečil vodu, sirup, občerstvenie.

„V sobotu sme mali parádne kino! Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom, pomáhačom aj vám, ktorí ste prišli zabaviť sa s nami!“ – Juraj Štofej, Centrum Koburgovo, n.o.

Medzičasom dorazilo štýlové premietacie auto IVECO Daily, ktoré bolo prispôsobené na profesionálnu kinoprojekciu na veľkorozmerné „nafukovacie“ mobilné kino plátno. Po jeho postavení sa doštylizovali lavice na sedenie a program ďalej pokračoval tanečným vystúpením dievčat z Centra Koburgovo. Po skončení tohto čísla sme začali s premietaním.

         

Po západe slnka, sa ako prvé premietli dva krátke filmy „Skutočné rómske odpovede“, ktoré nám poskytla Karpatská nadácia. Filmy boli venované detskej výchove, práci – výrobe brikiet z rómskeho prostredia. Konkrétne zo života Rómov, žijúcich v obciach Dobšiná a Kecerovce. Tieto filmy poskytujú vhodnú motiváciu nielen rómskej komunite.

Po odvysielaní spomínaných krátkych filmov a upútaviek nasledoval celovečerný film „Sedem zhavranených bratov“. Rozprávka, ktorá zaujme deti aj dospelých, rozpráva o ľudskej odvahe, vytrvalosti, ale tiež o sile slova, pravdy a skutočnej lásky.

Na premietaní sa zišlo viac ako 100 ľudí.

          

Po ukončení premietania, ktoré bolo okolo desiatej hodiny večer, sa ľudia pokojne rozišli, niektorí z nich debatujúc o pozitívne strávenom večeri. Technici z Kinematografu pobalili techniku a plátno. Mládež z Centra Koburgovo nám opäť veľmi ochotne pomohlo dať areál do pôvodného stavu. S upratovaním sme nemali priveľké starosti aj vďaka odpadovým sáčkom, ktoré sme rozvešali na prístupné miesta v areáli pred začatím programu.

„Teší náš, že Kino na cestách sa stretlo s takou príjemnou odozvou. Veríme, že vďaka finančnej pomoci v ňom budeme môcť pokračovať aj ďalšie roky a sprístupňovať ho ľuďom, pre ktorých je aj kino veľkým zážitkom.“ – povedala Barbora Haviarová, projektová manažérka.

Pozitívny ohlas ľudí a hladký priebeh akcie s kopou zážitkov na oboch stranách, nás iba utvrdil v tom, že takéto akcie sú dôležité a majú pozitívny vplyv na zúčastnených. Programom sme im plnohodnotne vyplnili deň a možno dali dobrý pocit zo samotného premietania a voľnočasových aktivít. Je dôležité ukazovať ľuďom z či už sociálne, finančne alebo inak znevýhodnenej oblasti obyvateľstva, že voľný deň sa dá využiť aktívne a príjemne.