25. 06. 2024
(179/179)

Hľadáme terénnu koordinátorku a mentorku do projektu Misia 1000

Hľadáme do tímu v projekte MISIA 1000 TERÉNNU KOORDINÁTORKU A MENTORKU, konkrétne v meste Kežmarok a Spišská Nová Ves alebo ich okolí. V rámci aktivít sa zameriavame na kľúčové výzvy spojené so starostlivosťou o dieťa a matku, ranou starostlivosťou a rozvojom rodičovských zručností prevažne v prostredí generačnej chudoby.

Veríme, že naša nová kolegyňa bude láskavá a bude mať záujem pomáhať deťom, matkám a rodinám priamo z prostredia generačnej chudoby. Je pre nás dôležité, aby bola samostatná, mala motiváciu učiť sa a bola ochotná cestovať v rámci pridelenej spádovej oblasti.

Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené babice. Babice šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.