08. 08. 2023
(164/179)

Hľadáme lektora/rku digitálnych zručností

Hľadáme lektora / lektorku na vzdelávanie základných digitálnych zručností.

Privítame, ak má záujemca skúsenosti s vedením vzdelávaní zameraných na digitálnu sféru – použitie počítačov, základná obsluha a starostlivosť o elektronické zariadenia, práca s informáciami, základy použitia softwarových nástrojov, základy bezpečnosti na internete a iné.

Výhodou sú skúsenosti s nízko kvalifikovanými osobami a znevýhodnenými osobami (seniori, nezamestnaní, rómske komunity).

Viac informácií o pozícii: TU

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, vzdelávanie a vytvárať priestor pre prehlbovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov zameraných na sociálne znevýhodnené skupiny.