14. 01. 2022
(127/176)

Hľadáme babice do tímu projektu Misia 1000!

Bývate v okolí Spišskej Novej Vsi a chcete prispieť ku zdraviu novonarodených bábätiek? Dorozumiete sa slovensky a rómsky? Hľadáte prácu? Možno hľadáme práve Vás!

Projekt Misia 1000 je postavený na realizácii mediácie zdravia v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, a je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. V projekte budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po prepustení, a posilňujeme vzájomné vzťahy medzi komunitami.

Babice pôsobia v domácom prostredí aj v nemocnici, šíria osvetu medzi tehotnými ženami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou starostlivosťou a starostlivosťou o novorodencov a batoľatá.

Viac informácií o pozícii: TU

Via o projekte Misia 1000 a práci babíc: TU

Projekt Misia 1000 získal grant z Nórska v sume 199 000€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 997€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.