21. 01. 2023
(154/178)

Dopravní asistenti – DOPAS

Pred dvoma rokmi, v decembri 2019, sme spustili v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovenska (ZSSK) pilotný program Dopravných asistentov – DOPAS. Napriek necelému roku fungovania, takmer trosmesačným prerušením kvôli covidu, asistenti DOPAS počas realizácie aktivít obslúžili celkovo 3337 klientov.

Projekt iniciovala ZSSK, ktorá na trase Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa potrebovala stlmiť medzikomunitné problémy a zlepšiť kvalitu cestovania všetkých pasažierov. Našim spoločným cieľom nakoniec bolo zamerať sa zvýšenie informovanosti o využívaní hromadnej prepravy a využiť projekt ako prípravu pre zamestnanie.

V rámci projektu bolo aktívnych až 23 dopravných asistentov, ktorí boli vybraní priamo z okolitých marginalizovaných komunít. Všetci zapojení asistenti sa zúčastnili intenzívneho vzdelávacieho programu v rozsahu 91 hodín. Školením prešlo aj 18 vlakvedúcich, ktorí spolupracovali s DOPAS na dennej báze.

Asistenti v projekte pôsobili ako dobrovoľníci. Pre väčšinu z nich to bola prvá skúsenosť s prácou dobrovoľníka. Pre časť asistentov to bola ich jediná vykonaná aktivita v tom čase, iní to robili popri práci, dohode alebo pri štúdiách. Pre dvoch asistentov to bola prvá “práca” v živote. „Tak moja mama, môj otec sú naozaj hrdí, sú šťastní, že som začala s dobrovoľníckou činnosťou, že som začala pracovať a skúsiť dačo robiť,” spomínala jedna z asistentiek.

Asistenti realizovali primárne dve časti úloh – osvetové aktivity a prácu priamo vo vlaku. Osvetové aktivity pripravovali asistenti pre dospelých, seniorov, no s veľkou obľubou hlavne pre deti. Na stretnutiach prebrali témy ako využívanie hromadnej dopravy, bezpečnosť, verejný poriadok ako aj ochrana verejného zdravia. Aj kvôli pandémii sa aktivity sústredili aj na oblasť verejného zdravia. Priamo vo vlaku pomáhali asistenti vlakvedúcemu pri jeho náplni práce, spoločne sa snažili predchádzať kolíznym situáciám a skvalitňovať kultúru cestovania. Počas záverečnej časti realizácie pôsobili štyria asistenti aj priamo na perónoch, a to na staniciach Huncovce a Veľká Lomnica.

V rámci projektu sme vytrénovali 23 asistentov, ktorí zrealizovali v rôznych komunitách 582 osvetových aktivít, čo bolo vyše 1400 hodín osvetovej a mediačnej činnosti. Vo vlakoch asistenti zrealizovali 669 aktivít v celkovom časovom rozsahu 862 hodín.

Svedectvá asistentov a asistentiek jasne svedčia o tom, že projekt napriek neľahkým začiatkom bol napokon úspešný, keďže dokázal meniť pohľad na svet asistentov aj cestujúcich.