ACEC

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu /ACEC/ je mimovládna organizácia, poslaním ktorej je budovať porozumenie podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie...viac

Historia Projekty Podporte Nas